Over ons:

Bestuur :

Voorzitter: Roland Van den Bogaert - roland.vandenbogaert@skynet.be

Ondervoorzitter : Beirens Dirk - Beirens.Dirk@live.be

Secretaris: Jos Vermeir - jos.vermeir1@telenet.be

Penningmeester : Lars Van Droogenbroeck - lars.vandroogenbroeck@skynet.be

Afgevaardigde bij de Provinciale kring Antwerpen : Louis Cuyvers.

Afgevaardigde bij de Provinciale duivencommissie: Roland Van den Bogaert.

Ringverdeler: Roland Van den Bogaert.

Materiaalbeheer: Paul Veulemans.

Beheer website: Filip Hendrickx - filip.hendrickx@kuleuven.be