Recht op

Privacy

Ingevolge de nieuwe privacy wetgeving (in voege vanaf 25 mei 2018), zijn wij als vereniging gehouden de nodige maatregelen te treffen om de privacy van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

De gegevens die wij van de leden verzamelen beperken zich tot de doeleinden, noodzakelijk voor de werking van onze vereniging. Behalve, naam, adres, e-mail adres, telefoon en de duiven die er gefokt worden, worden geen andere gegevens opgeslagen. Deze data base wordt beheert door de secretaris in zijn persoonlijk archief en deze informatie is niet beschikbaar voor derden, tenzij voor de bestuursleden uit hoofde van hun functie. Ontslagnemende of gewezen bestuursleden dienen de gegevens die zij over de leden in die hoedanigheid hebben bekomen te vernietigen, zodat deze niet openbaar kunnen worden.

Bankgegevens die wij bekomen door uw overschrijving van lidgeld worden niet opgeslagen en zijn enkel bij de penningmeester bekend via bankuitreksels en worden niet aan derden verstrekt.

Op onze website staan persoonlijke gegevens niet vermeld (tenzij van de bestuursleden). In de rubriek "wie fokt wat bij onze leden" wordt verwezen naar het contactformulier van de vereniging of de bestuursleden. Indien iemand interesse heeft in één van onze rassen, zullen wij, met zijn akkoord, zijn gegevens aan de betreffende leden/fokkers doorgeven, met het verzoek de persoon in kwestie te contacteren. Deze beslissen dan zelf of zij al dan niet daarop ingaan.

De webmaster zal er op toezien dat op de site geen foto's van leden worden geplaatst zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.